Sonnedix gains 1GW pipeline in Poland through acquisition of solar developer Sun Power Energy
About Us
8 March, 2022

LONDON, UK – Sonnedix, the global solar independent power producer (IPP), has acquired Sun Power Energy, a solar PV developer in Poland with 20 professionals based in Warsaw. The deal gives Sonnedix close to a 1GW development pipeline across Poland and is a springboard for further expansion into a new European market. Poland is Sonnedix’s second market entry within three months, following its first German acquisition – a 5.6MW operational portfolio, in December 2021. Sonnedix is now present in six European countries, in addition to its operations in Chile, the USA and Japan.

“The Sun Power Energy platform acquisition aligns perfectly with our growth strategy for Europe; we are gaining an excellent local team and an impressive pipeline as a catalyst for our ambitious growth strategy for Poland,” said Axel Thiemann, CEO of Sonnedix. “The strong synergy with our core capabilities means we will jointly be able to accelerate the conversion of the pipeline, drive further growth, and provide a long-term commitment to the Polish energy transition.”

Sun Power Energy’s Managing Director Justyna Nesteruk, who joins Sonnedix as Head of Growth and Representative Director, Poland, said: “Sonnedix is a perfect match, providing us with the opportunity to expand the development of solar projects and to operate these assets for the long term. We are delighted to become part of Sonnedix and will work together to build a bright future.”

The Poland acquisition brings Sonnedix’s total capacity of operating assets and projects under development and construction to over 6.5GW worldwide. The solar global IPP is actively seeking further growth opportunities through the acquisition of both operational and development projects.

On this transaction, Sonnedix was advised by Santander (Financial), CMS (Legal), and DNV (Technical) while Sun Power Energy was advised by DWF (Legal).

/Ends.

 

About Sonnedix

Sonnedix Power Holdings Limited (together with its subsidiaries, Sonnedix) is a global solar Independent Power Producer (IPP) with a proven track record in delivering high performance cost competitive solar photovoltaic plants to the market. Sonnedix develops, builds, owns and operates solar power plants globally, with a total capacity of over 6.5GW, including a development pipeline of over 4GW.

Sonnedix continues to expand its global footprint across OECD countries, with almost 380 solar plants in operation, as well as several GW under construction or at various development stages in Chile, France, Germany, Italy, Poland, Spain, South Africa, UK, USA and Japan.

contact: comms@sonnedix.com

www.sonnedix.com

 

SONNEDIX ZYSKUJE PROJEKT W REALIZACJI O MOCY 1 GW W POLSCE POPRZEZ PRZEJĘCIE DEVELOPERA SOLARNEGO SUN POWER ENERGY

LONDYN, WIELKA BRYTANIA – Sonnedix, międzynarodowy niezależny wytwórca energii (IPP), nabył firmie Sun Power Energy, która jest deweloperem PV w Polsce z zespołem 20 osób pracujących w Warszawie. Transakcja daje firmie Sonnedix niemal 1GW w projektach rozwojowych w całej Polsce praz stanowi platformę dla ekspansji na nowy rynek w Europie.

Polska to drugi rynek, na który weszła firma Sonnedix w ciągu trzech miesięcy, po pierwszym przejęciu w portfela operacyjnego o mocy 5,6MW w Niemczech w grudniu 2021r. Sonnedix jest w tej chwili obecny w sześciu krajach Europy, poza działalnością w Chile, USA i Japonii.

„Zakup platformy Sun Power Energy doskonale wpisuje się w naszą strategię wzrostu w Europie; udało nam się zdobyć doskonały lokalny zespół oraz imponujący projekt, co stanowić będzie katalizator ambitnej strategii rozwojowej dla Polski,” powiedział Axel Thiemann, prezes firmy Sonnedix. „Mocna synergia z naszymi podstawowymi zdolnościami oznacza, że razem będziemy w stanie przyspieszyć konwersję planowanych projektów, napędzać dalszy wzrost i zapewnić długofalowy wkład w polską transformację energetyczną.”

Dyrektor Zarządzająca Sun Power Energy, Justyna Nesteruk, która dołącza do zespołu Sonnedix jako „Head of Growth and Representative Director” na Polskę, powiedziała: “Sonnedix to doskonały partner, dający nam możliwość ekspansji w budowie projektów solarnych oraz długofalowego prowadzenia tych aktywów. Bardzo się cieszymy, że staliśmy się częścią Sonnedix i będziemy razem pracować nad budową jasnej przyszłości.”

Zakup w Polsce zwiększa całkowitą zdolność firmy Sonnedix pod względem aktywów operacyjnych oraz projektów w fazie rozwoju i budowy do ponad 6.5GW na całym świecie. Światowa firma IPP z sektora energii solarnej aktywnie poszukuje możliwości wzrostu poprzez przejęcie projektów zarówno w fazie operacyjnej jak i rozwojowej.

Doradcami firmy Sonnedix przy tej transakcji byli Santander (finanse), CMS (prawo) i DNV (technologia). Firma Sun Power Energy była doradzana przez DWF (dział prawny).

/Koniec.

O firmie Sonnedix

Sonnedix Power Holdings Limited (wraz ze spółkami zależnymi, Sonnedix)) jest światowym niezależnym wytwórcą energii (IPP), mającym na swoim koncie wprowadzone na rynek wysokosprawne i konkurencyjne cenowo instalacje fotowoltaiczne. Sonnedix opracowuje, buduje, jest właścicielem i operatorem elektrowni słonecznych na całym świecie, o łącznej mocy ponad 6.5GW, w tym projektów rozwojowych o mocy ponad 4GW.

Sonnedix kontynuuje swoją ekspansję w krajach OECD, gdzie jest operatorem ponad 380 elektrowni słonecznych, posiada również kilka GW w budowie lub na różnych etapach rozwoju w Chile, Francji, Niemczej, Włoszech, Polsce, Hiszpanii, RPA, Wielkiej Brytanii, USA i Japonii.

Kontakt: comms@sonnedix.com

www.sonnedix.com